• Møldrup Skole
Billedet på sidehoved

PLC (Skolebiblioteket)  fungerer som et pædagogisk læringscenter for undervisningen og for hele skolens virksomhed.

Der stilles undervisningsmidler til rådighed for skolens undervisning og vejledes i brugen af materiel og undervisningsmidler - herunder også bøger til elevernes fritidslæsning.

Skolebiblioteket bidrager til skolens udvikling ved at formidle relevante informationer om f.eks. lovstof, fag- og temastof, informationsstof, rapporter, relevante adresser m.m. af interesse for skolens daglige virke.

Alle klasser har en ugentlig udlånstime sammen med deres klasselærer.

Lånetid for materialer er 4 uger.

Skolebiblioteket/PUC er også behjælpelig med at skaffe materialer hjem fra andre biblioteker. 

 

Anni Østergaard Bleicken
bibliotek / udlån
Hanna V. Jensen
bibliotek / udlån