• Møldrup Skole
Billedet på sidehoved

0. årgang

Arbejdet med den tidlige skriftsprogsundervisning.

 

 

 • Fokus på bogstaverne, deres navn, udseende og lyde
 • Eleven skal kende begreberne: bogstav, ord og sætning.
 • Rim og remser
 • Børnestavning
 • Dialogisk læsning i klassen og evt. på biblioteket
 • Implementering af IT i undervisningen, i det omfang eleverne magter på dette klassetrin.
 • Små læs-lette bøger som arbejdes med i timerne og læses derhjemme sammen med forældrene.

Faste tiltag på 0.årgang

 

 • Ugentlig bibliotekstime
 • Højtlæsning for klassen
 • Læsestund
 • Læsning sammen med en ældre årgangsklasse – ca. perioder i løbet af skoleåret.

 

Arbejdet med der med den foregribende indsats for elever, der er i risiko for at udvikle læse-vanskeligheder.

 

 • Løbende evaluering
 • Fokus på eleverne i små hold
 • Tæt samarbejde med forældrene
 • Tæt opfølgning

 

Sådan følges, dokumenteres og evalueres den enkelte elevs læseudvikling.

 

På 0.årgang laves sprogvurdering i september og maj måned.

Eleverne testes med materialet til – ”På vej til den første læsning” - i samarbejde med læsevejlederen.

 

 • 3 læseevalueringsopgaver i starten af skoleåret/efteråret. Læseevaluering på begyndertrinnet – Alle bogstaver- Store bogstaver, Vokaler.

 

 • 2 prøver i foråret: Alle bogstaver, Konsonanter.

 

 • Prøverne følges begge gange op af læsekonference mellem 0-klasselærer og læsevejleder, samt kommende 1.kl.lærer i foråret.

 

Sådan informeres forældrene om deres barns skriftsproglige udvikling.

 

 • Ved skole-hjem samtaler i løbet af skoleåret og ved direkte kontakt i særlige tilfælde.
 • Elevplan
 • Oplæg fra læsevejleder om læsning på forældremøderne
 • Det læsende hjem – at forældre er inspirator og det gode forbillede
 • Læsefolder

Forældre kan og skal støtte deres barn ved:

 

 • Læse for barnet dagligt - lade barnet genfortælle. Når barnet begynder selv at kunne afkode, at læse sammen med barnet.
 • Lege ordlege - bogstavlege
 • Synge - rime - remse
 • Støtte op om skolearbejdet - både socialt og fagligt.

 

Forslag til materialer:

 

 • På vej til den første læsning og opgavebog
 • ”Big Books” – til dialogisk læsning
 • Rim og remser (Rim med Rimus)
 • Læse let bøger
 • Eventyr, historier.