• Møldrup Skole
Billedet på sidehoved

1. årgang

Arbejdet med skrift-sprogsundervisning på 1. årgang

 • Fokus på bogstaverne, deres udseende, navn og lyde
 • Makkerlæsning og stille læsning
 • Læse med forståelse
 • Bruge børnestavning
 • Bruge sætninger/ord/stavelser
 • kende vokaler/konsonanter
 • fortælle frit foran de andre
 • skelne mellem fantasi og virkelighed
 • digte historier, skrive rim og remser
 • Kan bruge og anvende angrebsteknikker ved ukendte ord.
 • Prik vokaler og dele i stavelser.
 • skrive små historier, som de selv kan læse op.
 • IT, anvendes i forhold til læsning og skrivning, bl.a. programmet CD-ord.

Faste tiltag på 1.årgang

 

 • Ugentlig bibliotekstime
 • Læsestund
 • Læseindsats i efteråret – hvor der er tre lærere på og dermed tre hold, hvor undervisningsdifferentiering er i fokus.
 • Sidst i første klasse gennemføres et fagligt læseforløb
 • Makkerlæsning over mindst to perioder i løbet af skoleåret med en ældre årgangsklasse

Arbejdet med læsning i fagene.

 • Alle har fokus på faglig læsning i forhold til Før-læsning især arbejdes der med ord og begreber i fagteksterne.

 

 

Sådan arbejdes der med den foregribende indsats for elever, der er i risiko for at udvikle læsevanskeligheder.

 • Ekstra læseindsats – niveaudeling i efteråret
 • Forældrene er med i samarbejdet sammen med dansklæreren og evt. den lærer der varetager understøttende undervisning..

 

 

 

Hvordan følges, dokumenteres og evalueres den enkelte elevs læseudvikling?

 • Læsehastighedstest i efteråret, for de elever, hvor det er muligt. Test igen i foråret.
 • Ordlæseprøve 1
 • Test følges op af en læsekonference mellem dansklærer og læsevejleder.
 • Lærerens løbende evaluering

Hvordan informeres forældrene om deres barns skriftsproglige udvikling?

 

 • Små læsebøger med læsekort læses derhjemme sammen med forældrene.
 • Forældre orienteres gennem elevplaner, skole/hjem samtaler
 • Læsefolder, som udleveres på forældremøde.

Forældre kan og skal støtte deres barn ved:

 • Lad barnet genfortælle. Når barnet begynder selv at kunne afkode, at læse sammen med barnet.
 • Lege ordlege
 • Bogstavlege
 • Synge, lave rim og remser
 • At eleven læser 15 min. dagligt i hjemmet
 • At forældrene underskriver læsekortet dagligt

 

Forslag til materialer:

Den første læsning

Opgavebog til den første læsning

Opgavebog

Big Books- dialogisk læsning

Læse let bøger

Rim og remser

Oplæsningsbog

Skrivebog