• Møldrup Skole
Billedet på sidehoved

2. årgang

Arbejdet med skrift-sprogsundervisning på 2. årgang

 

 • Læse op med betoning
 • Makkerlæsning og stillelæsning
 • Læse med forståelse
 • Bruge børnestavning og overgang til de mest alm. Ord
 • Bruge sætninger, ord og stavelser
 • bruge vokaler og konsonanter korrekt
 • læse instruktioner
 • skrive små fortællinger frit
 • skrive historier med overskrift, indledning, indhold og slutning
 • fortælle om bunden opgave
 • genfortælle en handling
 • skelne mellem fantasi og virkelighed
 • digte historier
 • viden om kronologi
 • ordklasser (Egennavne, navneord, udsagnsord, tillægsord)
 • IT anvendes i forhold til læsning og skrivning, bl.a. programmet CD-ord.

 

Faste tiltag på 2.årgang

 

 

 • Ugentlig bibliotekstime
 • Fagligt læseforløb
 • Læseindsats i foråret – med to til tre lærere, således at niveaudeling og differentiering er en mulighed.
 • Læsestund
 • Små læsebøger med læsekort læses derhjemme sammen med forældrene.
 • Makkerlæsning mindst to perioder i løbet af skoleåret med en klasse fra en ældre årgang.

 

Arbejdet med læsning i alle fag.

 • Alle har fokus på faglig læsning. Fortsat fokus på før-læsning, men også under-læsningsstrategier introduceres i løbet af 2.klasse.
 • Klassens team laver en status-handleplan for faglig læsning på årgangen. Planen laves i efteråret og evalueres i april/maj.

 

Sådan arbejdes der med de elever, der er i læsevanskeligheder.

 

 • Får intensive læseforløb  
 • Får forældrene med i samarbejdet sammen med dansklæreren og evt. en lærer, der varetager den understøttende undervisning.

 

Sådan følges, dokumenteres og evalueres den enkelte elevs læseudvikling.

 

 • DVO screening i foråret
 • National test i foråret

 

Testene følges op ad læsekonference mellem dansklærer og læsevejleder.

 

 • Læsehastighed – efterår og forår.
 • Lærerens løbende evaluering.

Sådan informeres forældrene om deres barns skriftsproglige udvikling.

 

 • Forældre orienteres gennem elevplaner, skole/hjem samtaler
 • Læsefolder, som udleveres på forældremødet

 

Forældre kan og skal støtte deres barn ved:

 

 • At eleven læser 15 min. dagligt i hjemmet
 • At forældrene underskriver læsekortet dagligt

 

Forslag til materialer:

Små fagbøger

Daglig Dosis

Daglig Dosis skrivebog

Den første læsning 2

Opgavebog til læsebogen

Skrivebogen

Stavevejen