• Møldrup Skole
Billedet på sidehoved

3. årgang

Arbejdet med skrift-sprogsundervisning på 3. årgang

 • Læse op, makkerlæsning, stillelæsning
 • Læse med forståelse
 • Læse instruktioner
 • Bruge sætninger/ord/stavelser
 • Bruge vokaler/konsonanter korrekt
 • Fortælle frit foran andre
 • Fortælle om bunden opgave
 • Genfortælle en handling
 • Digte historier
 • Gennemføre billedafkodning
 • Kendskab til de mest alm. Ord
 • Ordklasser
 • Kendskab til forskellig genre
 • IT, anvendes i forhold til læsning og skrivning, bl.a. programmet CD-ord

Faste tiltag på 3.årgang

 

 • Ugentlig bibliotekstime
 • Læsestund hver morgen
 • Fagligt læseforløb
 • Små læsebøger med læsekort læses derhjemme sammen med forældrene.
 • Makkerlæsning mindst to perioder i løbet af skoleåret med en klasse fra en ældre årgang.
 • Introduktion til CD-ord, både til læsning og skrivning af tekster.

 

Arbejdet med læsning i alle fag.

 • Alle har fokus på faglig læsning
 • Arbejde med før- og underlæsning, som tidligere år, samt introduktion til efterlæsningsstrategier.
 • Klasseteamet udarbejder status-handleplan for faglig læsning på årgangen i september. Denne evalueres i april/maj.

 

Sådan arbejdes der elever, der er i læsevanskeligheder

 

 • Tilbydes små læseforløb og lign. kurser på skolen.
 • Forældrene er med i samarbejdet sammen med  dansklæreren og evt. en lærer, der varetager understøttende undervisning.

 

Sådan følges, dokumenteres og evalueres den enkelte elevs læseudvikling

 

 • DVO screening
 • ST 3
 • National test i efteråret (2.klasses testen)
 • Lærerens løbende evaluering
 • Læsekonference med deltagelse af dansklærer, læsevejleder og evt. leder.
 • Læsehastighedstest – efterår og forår.
 • En uddybende overlevering fra indskoling til mellemtrinnet med fokus på elevernes læsekompetencer finder sted mellem 3.kl lærer og 4.kl lærer umiddelbart før sommerferien.

Sådan informeres forældrene om deres barns skriftsproglige udvikling

 

 • Forældre orienteres gennem elevplaner, skole/hjem samtaler.
 • Læsefolder, som udleveres på forældremøde

Forældre kan og skal støtte deres barn ved:

 

 

 • At eleven læser 15min. dagligt hjemmet
 • Af forældrene underskriver læsekortet dagligt

Forslag til materialer:

Fandango

Opgavebog

Skrivebog