• Møldrup Skole
Billedet på sidehoved

4. årgang

Arbejdet med skriftsprogsundervisning på 4. årgang

 • Læseundervisning/læsetræning, der tager udgangspunkt i den enkeltes elevs læsekompetencer
 • Referat, resume, boganmeldelse
 • Genrekendskab
 • Ordsprog, faste vendinger, billedsprog
 • Der arbejdes med stikord, overskrifter, notateknik
 • Der arbejdes med bogstavlyde, ordklasser, sætningsopbygning
 • IT anvendes i forhold til læsning og skrivning, bl.a. programmet CD-ord.

 

Faste tiltag på 4.årgang

 

 • Læsestund 20 min. hver morgen samt 20 min. hjemmelæsning (både skøn- og faglitteratur)
 • Fri selvstændig læsning
 • Makkerlæsning mindst to perioder i løbet af skoleåret med en klasse fra overbygningen.
 • 1 ugentlig udlånstime på biblioteket med bl.a. højtlæsning, boganmeldelse osv.
 • Elevhøjtlæsning og elevboganmeldelse
 • Læsekonkurrencer (”bogæderdag”, højtlæsnings-konkurrence for hele afdelingen)

 

Arbejdet med læsning i alle fag.

 • Der arbejdes med læseformål, før-, under- og efterlæsnings-strategierne.
 • Der arbejdes med opbygning af fagenes bøger og andre fagbøger/-tekster
 • Der anvendes rollelæsning – og andre aktiviteter fra CL (Cooperative Learning)
 • Der udarbejdes en handleplan/ et aftaleark for faglig læsning på klasseteamet senest midt i september. Der gøres status på denne handleplan/aftaleark i december og maj i teamet omkring klassen – læsevejleder deltager efter behov.

 

Sådan arbejdes der med elever, der er i læsevanskeligheder

 

 • Elever med behov tilbydes læse-stavekurser i kortere perioder.
 • Enkelte elever kan indstilles til Læsecenter, hvis de har de rette forudsætninger
 • Enkelte elever kan tilbydes en IT-rygsæk, hvis det vurderes gavnligt
 • Højtlæsning af tekster i fagene vha. PC
 • Anvendelse af CD-ord på PC
 • Der laves læseaftaler med forældrene.

 

Sådan følges, dokumenteres og evalueres den enkelte elevs læseudvikling

 

 • En uddybende overlevering fra indskoling til mellemtrin med udgangspunkt i elevernes læsekompetencer finder sted umiddelbart før sommerferien mellem 3.kl lærer og 4.kl lærer.
 • I september afholdes et møde med fokus på elevernes forudsætning for læsning – læsevejlederen deltager.
 • ST4
 • National test i foråret med efterfølgende klassekonference
 • Læsehastighedstest - efterår og forår
 • Læselog + læsekontrakt med forældre

 

Sådan informeres forældrene om deres barns skriftsproglige udvikling

 

 • Skole-hjem samtaler
 • Elevplan
 • Information om testresultater
 • Læsefolder
 • Læsevejleder deltager/holder oplæg på et forældremøde.

 

 

Forældre kan og skal støtte deres barn ved:

 

 • Være medansvarlige for læsekontrakt
 • At læse med barnet/lytte til højtlæsning
 • At samtale om tekster

 

 

Forslag til materialer:

Stavevejen

Dus med dansk

Fandango