• Møldrup Skole
Billedet på sidehoved

6. årgang

Arbejdet med skrift-sprogsundervisning på 6. årgang

 • Læseundervisning/læsetræning, der tager udgangspunkt i den enkeltes elevs læsekompetencer
 • Referat, resume, boganmeldelse
 • Genrekendskab
 • Der arbejdes med avisen som genre, som multimodal tekst og som et led i faglig læsning, samt udvikling af elevens skrivefærdigheder indenfor genren
 • Ordsprog, faste vendinger, billedsprog
 • Der arbejdes med stikord, overskrifter, notateknik, hurtigskrivning, mindmap.
 • Der arbejdes med bogstavlyde, ordklasser, sætningsopbygning
 • Der arbejdes med læsestrategier (nærlæsning,

skimming og punktlæsning)

 • IT anvendes i forhold til læsning og skrivning, bl.a. programmet CD-ord.

 

Faste tiltag på 6.årgang

 

 • Læsestund 20 min. hver morgen samt 20 min. hjemme (både skøn- og faglitteratur)
 • Fri selvstændig læsning
 • Makkerlæsning mindst to gange om året med 2.klasse.
 • Hastighedstræning
 • Mobiltelefon inddrages for udvalgte elever i perioder til optagelse af elevens højtlæsning til egen evaluering heraf
 • 1 ugentlig udlånstime på biblioteket med bl.a. højtlæsning, boganmeldelse osv.
 • Elevhøjtlæsning og elevboganmeldelse
 • Læsekonkurrencer (”bogæderdag”, højtlæsnings-konkurrence for hele afdelingen)

 

 

Arbejdet med læsning i alle fag.

 • Der arbejdes med læseformål, samt før-, under- og efterlæsningsstrategierne.
 • Der arbejdes med opbygningen af fagenes bøger og andre fagbøger/-tekster.
 • Der anvendes rollelæsning (CL)
 • Klasseteamet udarbejder igen i år en handleplan/ et aftaleark om faglig læsning på årgangen – senest i september. Denne evalueres i december og maj.

 

Sådan arbejdes der med elever, der er i læsevanskeligheder

 

 • Elever med behov, tilbydes læse-stave-skrivekurser i kortere perioder.
 • Enkelte elever kan indstilles til Læsecenteret i Viborg, hvis de har de rette forudsætninger
 • Enkelte elever kan tilbydes en IT-rygsæk, hvis det vurderes gavnligt
 • Faglærerne sørger for at tekster mm. i fagene er scannet ind o. lign., så eleverne kan få materialet oplæst.
 • CD-ord anvendes både til oplæsning og skrivning af tekster.
 • Forældrene skal have redskaber til, hvordan de støtter deres barn i dennes læsning.

 

Sådan følges, dokumenteres og evalueres den enkelte elevs læseudvikling

 

 • National test
 • Læsehastighedstest efterår og forår
 • Læselog + læsekontrakt med forældre
 • ST6
 • Lærerens løbende evaluering

 

 • Klasse- og læsekonference i april/maj vedr. elevernes læse – og stavestandpunkt. Herefter overleveringsmøde - elever til overbygningen (kommende 7.kl) – også vedr. elever fra Klejtrup. Læsevejleder deltager i disse møder, kommende 7.klasses dansklærer ligeså.

 

Sådan informeres forældrene om deres barns skriftsproglige udvikling

 

 • Skole-hjem samtaler
 • Elevplan
 • Testresultater
 • Læsefolder

 

Forældre kan og skal støtte deres barn ved:

 

 • Være medansvarlige for læsekontrakt
 • At læse med barnet/lytte til højtlæsning
 • At samtale om tekster

 

 

Forslag til materialer:

 • Stavevejen
 • Faglig læsning på mellemtrinnet
 • Læs med!