• Møldrup Skole
Billedet på sidehoved

7.årgang

Arbejdet med den fortsatte skriftsprogsundervisning på 7.årgang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Læseundervisning og læsetræning, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs læsekompetencer
 • Fri selvstændig læsning
 • Anmeldelse af bøger
 • Oplæsning og gruppelæsning
 • Skærmlæsning
 • Fortælling, redegørelse, referat og resumé
 • Arbejde med faste vendinger og billedsprog
 • Bevidst arbejde med før, under og efter læsning
 • Bevidst arbejde med læseteknikkerne ”nærlæsning, skimming og punktlæsning”
 • Målrettet læsning af og fordybelse i fag - og skønlitteratur
 • Arbejde med forskellige genrer
 • Arbejde med notatteknik
 • Kendskab til forskellige teksttyper og kunne vurdere deres formål og værdi.
 • Diktater og læseprøver – evt. fra danskfaget.dk

 

Faste tiltag på 7.årgang

 

 

 

 

 

 

 

 • Læsestund 20 min. Hver morgen, - hvor både skøn- og faglitteratur anvendes som læsemateriale.
 • Makker læsning over mindst to perioder i løbet af skoleåret med en klasse fra de yngre årgange.
 • Særlig fokus på læsning f.eks. via Læsenat, oplæsningskonkurrence..
 • Læsekontrakt hver måned evt. på elevintra
 • Læsekontrakter med forældre, - højtlæsning.

 

Arbejdet med læsning i alle fag

 

 

 

 • Alle fag har fokus på faglig læsning
 • Før, - under, - og efterlæsningsstrategier anvendes i alle fag
 • Anvendelse af læsestrategierne ”nærlæsning, skimming og punktlæsning” i de fag og i de tekster, hvor det er relevant.
 • Senest i september udarbejder det nye kl. team en handleplan/et aftaleark for faglig læsning på årgangen. Denne evalueres i december og maj – evt. sammen med læsevejlederen.

Sådan samarbejdes der om den enkelte elev i læsevanskeligheder, således at eleven tilgodeses bedst muligt i sit skoleforløb i overbygningen og ved fortsat uddannelse

 

 • Læsesvage elever kan, såfremt det er muligt, tilbydes en IT-rygsæk, hvor eleven benytter computerens oplæsnings funktion, CD-ords program til at skrive, samt Materialebasens muligheder mv.

 

 • For elever med behov gøres tekster i alle fag tilgængelig via kompenserende IT, indscannede materialer mm.

 

 • Hvis eleven har de rette forudsætninger, kan eleven indstilles til Læsecenteret i Viborg.

Sådan følges, dokumenteres og evalueres den enkelte elevs læseudvikling

 

 • TL 2
 • ST7
 • National test (6.klasse)

 

Tekstlæsningsprøve samt staveprøve tages i starten af september måned. Herefter finder en læsekonference mellem dansklærer og læsevejleder sted.

Hver elevs læse – og staveresultat foreligges hele klassens lærerteam efter denne læsekonferencen. På denne måde får alle lærere i klasseteamet omkring 7.klasse kendskab til elevernes forudsætninger for at læse og forstå det læste.

Sådan informeres forældrene om deres barns skriftsproglige udvikling

 • Forældre orienteres gennem elevplaner, skole/hjem-samtaler samt brev ved national test.
 • Læsefolder, som udleveres på forældremøde

 

Forældre kan og skal støtte deres barn ved:

 

 

 

 

 • At eleven læser 20 -30 min. dagligt i hjemmet
 • At forældre lytter til og samtaler om deres barns oplæsning af romaner, lektier mv.

Forslag til materialer:

Læs på!