• Møldrup Skole
Billedet på sidehoved

8. årgang

Arbejdet med den fortsatte skriftsprogsundervisning på 8.årgang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Læseundervisning og læsetræning, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs læsekompetencer
 • Fri selvstændig læsning
 • Anmeldelse og anbefaling af bøger
 • Oplæsning og gruppelæsning
 • Fortælling, redegørelse for genre, referat og resumé
 • Arbejde med faglige begreber/udtryk
 • Arbejde med faste vendinger og billedsprog
 • Bevidst arbejde med før, under og efter læsning
 • Bevidst arbejde med valg af hensigtsmæssig læsestrategi.
 • Målrettet læsning af og fordybelse i fag - og skønlitteratur
 • Arbejde med forskellige genrer
 • Arbejde med notatteknik
 • Udvidet kendskab til teksttyper og kunne vurdere deres formål og værdi.
 • Diktater og læseprøver – evt. fra danskfaget.dk

Faste tiltag på 8.årgang

 

 

 

 

 

 

 

 • Læsestund 20 min. Hver morgen, - hvor både skøn- og faglitteratur anvendes som læsemateriale.

Herunder læseundervisning og træning i læsehastighed

 • Makker læsning mindst 2 perioder i løbet af skoleåret med 4.årgang.
 • Evt. Læsenat.
 • Læsekontrakt hver måned, evt. på elevintra.
 • Evt. Læsekontrakter med forældre, - højtlæsning.
 • Senest i september udarbejder kl. teamet en handleplan/et aftaleark for faglig læsning på årgangen. Denne evalueres i december og maj

 

 

Arbejdet med læsning i alle fag

 

 

 

 • Alle fag har fokus på faglig læsning
 • Før, - under, - og efter læsningsstrategier anvendes i alle fag
 • Anvendelse af læsestrategierne ”nærlæsning, skimming og punktlæsning” i de fag og i de tekster, hvor det er relevant.
 • Arbejde med til fagets sprog og fagbøgernes opbygning
 • Senest i september udarbejder det nye kl. team en handleplan/et aftaleark for faglig læsning på årgangen. Denne evalueres i december og maj – evt. sammen med læsevejlederen

 

Sådan samarbejdes der om den enkelte elev i læsevanskeligheder, så eleven tilgodeses bedst muligt i sit skoleforløb i overbygningen og ved fortsat uddannelse.

 

 • Tekster i alle fag samt romaner læses højt ved hjælp af CD/lydbøger, CD-ord eller forældrene.
 • Læsesvage elever kan, såfremt det er muligt, tilbydes en IT-rygsæk, hvor eleven benytter computerens oplæsningsfunktion, Cd-ord program til at skrive, materialebasens muligheder mv.

 

Sådan følges, dokumenteres og evalueres den enkelte elevs læseudvikling

 

 • Lærerens løbende evaluering
 • ST 8
 • National test i foråret
 • Hver elevs læse – og staveresultat foreligges hele klassens lærerteam efter læsekonferencen mellem dansklærer og læsevejleder.

Sådan informeres forældrene om deres barns skriftsproglige udvikling

 • Forældre orienteres gennem elevplaner, skole/hjem-samtaler samt brev ved national test.
 • Læsefolder, som udleveres på forældremøde

 

Forældre kan og skal støtte deres barn ved:

 

 

 

 

 • At eleven læser 30 min. dagligt i hjemmet
 • At forældre lytter til deres barns oplæsning af romaner, lektier mv.
 • Forældrene samtaler om det læste med deres barn

 

 

 

Materialer:

Læs på!