• Møldrup Skole
Billedet på sidehoved

9. årgang

Arbejdet med den fortsatte skriftsprogsundervisning på 9.årgang

 • Læseundervisning og læsetræning, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs læsekompetencer
 • Fri selvstændig læsning
 • Anmeldelse og anbefaling af bøger
 • Oplæsning og gruppelæsning
 • Ved oplæsning fokus på betoning, flow, pauser osv.
 • Skærmlæsning
 • Fortælling, redegørelse for genre mv., referat og resumé
 • Arbejde med faste vendinger og billedsprog
 • Bevidst arbejde med før-, under- og efterlæsningsstrategier.
 • Bevidst anvendelse af læseteknikkerne ”nær-, skimme-, og punktlæsning”
 • Målrettet læsning af og fordybelse i fag- og skønlitteratur.
 • Genrelæsning
 • Arbejde med notatteknik
 • Udvidet kendskab til teksttyper og at kunne vurdere deres formål og værdi.
 • Fortsat fokus på fagbøgernes opbygning
 • Bruge ordforklaring, opslagsværker, ordbøger og søgning på internettet som et naturligt redskab til forståelse af ord og fagudtryk

 

Faste tiltag på 9.årgang

 

 • Læsestund hver morgen, hvor både skøn- og faglitteratur anvendes som læsemateriale.
 • Fortsat undervisning i læsning (metoder/teknikker)
 • Makkerlæsning i mindst to perioder i løbet af skoleåret med en klasse fra en yngre årgang.
 • Evt. Læsenat
 • Læsekontrakt hver måned evt. på elevintra.
 • Arbejde med eksamenslæsning – læseprøver. Evt. fra danskfaget.dk og tidligere 9.klasses prøver.
 • Læsehastighedstræning.

 

Arbejdet med læsning i alle fag.

 

 • Alle har fokus på faglig læsning
 • Før-, under-, og efter strategier anvendes i alle fag.
 • Anvendelse af læsestrategierne i de fag og i de tekster, hvor det er relevant.
 • Der udarbejdes i kl. teamet en handleplan for faglig læsning på årgangen – senest i september. Denne evalueres i december og marts.
 • Eleverne skal have kendskab til, og tilegne sig, væsentlige ord og begreber inden for fagenes terminologi.

 

Samarbejdet om den enkelte elev i læsevanskeligheder, så eleven tilgodeses bedst muligt i sit skoleforløb i udskolingen og ved forsat uddannelse.

 

 • Tekster i alle fag samt romaner læses højt vha. CD, CD-ord eller forældre.
 • Læsesvage elever kan, såfremt det er muligt tilbydes en IT-rygsæk, hvor eleven benytter computerens oplæsningsfunktion, CD-ord programmer til at skrive, anvender materialebasens muligheder mv.
 • Der søges efter gældende regler om særlige vilkår til de afsluttende prøver.
 • Der kan evt. tilbydes understøttende undervisning til enkelte elever.

Sådan følges, dokumenteres og evalueres den enkelte elevs læseudvikling.

 

 • Lærerens løbende evaluering
 • National test (8.klasses test igen)
 • ST9
 • Diktater og læseprøver (eksamenssæt fra tidligere år anvendes) evt. også fra danskfaget.dk
 • Terminsprøver

 

National test samt staveprøve tages i oktober/november måned, og hver elevs læse- og staveresultat foreligges hele klasseteamet efter læsekonference mellem dansklærer og læsevejleder. På denne måde får klassens lærere kendskab til elevernes forudsætninger for at læse og forstå det læste – og kan således tilrettelægge sin undervisning herefter.

Sådan informeres forældrene om deres barns skriftsproglige udvikling

 

 

 

 • Forældre orienteres gennem elevplan, skole-hjemsamtaler
 • Læsefolder, som udleveres på forældremøde

Forældre kan og skal støtte deres barn ved:

 

 

 

 • At barnet læser 20 - 30 min dagligt i hjemmet.
 • At følge, så vidt det er muligt, den udleverede læsefolder.
 • At forældrene lytter til deres barns oplæsning af romaner, lektier mv. – og samtaler om det læste.

 

Forslag til materialer:

Læs på!