• Møldrup Skole
Billedet på sidehoved

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udeskole handler om at arbejde med læringsmålstyret undervisning i vekselvirkning mellem inde- og uderum inden for en bred vifte af fag og på forskellige trin. Det kan være en klasse, der arbejder med jægerstenalderen, hvor eleverne arbejder ude med forskelige stenalderredskaber, og fx undersøger hvilke fordele og begrænsninger der er ved flintøkser i forhold til andre redskaber. Det kan også være en klasse, der tager på besøg i den lokale skov, hvor eleverne både lærer om skovens økologi, om træerne eller skriver digte ud fra særlige steder i skoven.

Forskningen viser, at udeskole styrker elevernes faglige udvikling, trivsel og alsidige udvikling, når undervisningen har et klart fagligt fokus. Udeskole styrker også elevernes samarbejdsevner og klassens sociale sammenhold.

 

Vi bruger forskellige lokaliteter som vores arbejdsområde – bl.a.:

 

  • Spejderhytten i Møldrup

  • Grønt areal v. BMX-banen

  • Områderne v. skolen

  • Naturen i og omkring Møldrup og omegn

  • Virksomheder i og omkring Møldrup

  • Skolens faglokaler