• Møldrup Skole
Billedet på sidehoved

Et godt sted at være er et godt sted at lære!

Skolebestyrelsen på Møldrup Skole har i skoleåret 2015/16 arbejdet med forældreansvar - og roller.

Udgangspunktet for arbejdet er en forståelse af, at god trivsel og gode læringsforløb er en fælles opgave for skole og hjem, der skal løses i samarbejde.

I skolen er der én eller to voksne til en klasse med op til 28 elever.

De har hvert ét hjerte og to hænder, der skal strækkes til alle børn.

Derhjemme er I én eller to hjerter og to eller fire hænder til ét, to eller tre børn.

I er som forældre de vigtigste personer i jeres barns liv til at guide, give omsorg og sætte rammer.                      

Forskningsresultater fra hele verden viser, at elevens læring og succes i skolen bedres betydeligt, når forældrene viser interesse for skolen og deltager aktivt i deres barns udvikling og læring.

 

I fællesskab med jer, ønsker vi på Møldrup Skole, at understøtte jeres barn i at blive

livsduelig, nysgerrig og videbegærlig.

Som forældre til et barn på Møldrup Skole kan I forvente, at skolen vil skabe de bedst mulige rammer for jeres barns undervisning, læring og trivsel og vi vil, i samarbejde med jer, arbejde målrettet og løbende på at gøre jeres barn så dygtig, som det kan blive.

 

Oplever skolen at der sker ændringer i jeres barns sociale og faglige trivsel, kontakter skolen jer naturligvis.

Vi ønsker, at jeres barn møder til tiden, er udhvilet og har spist morgenmad. Skoletasken er pakket med de skolesager, der er behov for i løbet af dagen (bøger, penalhus, idrætstøj osv.) og at barnet medbringer mad til hele skoledagen.

 

Vi ønsker, at I som forældre støtter op om jeres barns lektielæsning, spørger aktivt ind til dagligdagen, og at I holder jer ajourført med nyheder på skole Intra og sørger for at få svaret på henvendelser.

Vi ønsker, at I er opmærksomme på jeres barns adfærd, sprogbrug og trivsel – og at I kontakter jeres barns klasselærer såfremt I ser/mærker ændringer, som gør jer bekymrede.

Vi opfordrer til, at I bakker op om arrangementer og møder på skolen, og at I er med til at opretholde en god tone og en positiv omtale af skolen, personalet, de øvrige elever og forældre.

 

Det gode skole-hjem-samarbejde

Nysgerrighed er en vigtig forudsætning for et godt samarbejde.

Det kan være, at jeres barn kommer hjem og fortæller ting om andre børn, forældre eller personale som undrer jer, gør jer kede af det eller vrede. Omvendt kan jeres barn også fortælle ting, der undrer os.

 Det er altid en god idé, at starte med at være nysgerrig, først og fremmest hos dem, der kan hjælpe os, med at blive klogere på barnets oplevelser.

Vi ønsker, at I ved uoverensstemmelser eller utilfredshed med en personalets disposition tager direkte kontakt til den pågældende person/personale, og hvis ikke det kan løses der, så tag kontakt til skolens ledelse.

Vi ønsker, at I orienterer skolen om forandringer, der har en indflydelse på jeres barns skoledag, og I kun beder om fritagelse fra undervisningen, når det er nødvendigt.

Vi ønsker, at I som forældre støtter op om lærerne og det pædagogiske personale ved konflikthåndtering.

Vi opfordrer til, at I som forældre bruger de sociale medier, omhandlende andre elever og skolen, med omtanke og derved er et godt forbillede for jeres barn.

 

Lad os hjælpe hinanden med at skabe det gode forældresamarbejde!

Jo stærkere fællesskab!

Jo færre konflikter!

Jo mindre mobning!

Det gode forældresamarbejde er kendetegnet ved, forældre der gerne vil hinanden, og som accepterer hinandens forskellighed - det er ok at være anderledes. 

Forældre, der holder en god tone, og som bruger tid på at opbygge tillid, tolerance og tryghed mellem hinanden. 

Forældre, der lægger mærke til hinanden og hinandens børn - både gamle og nye. Inviter alle med til arrangementerne igen og igen.

Forældre, der taler med hinanden - ring hvis der er behov for det - også til dem som man normalt ikke taler med.

Forældre, der er sociale sammen - kendskab giver venskab og forebygger konflikter og mobning - også i forældregruppen. 

Forældre, der er gode rollemodeller. Børn kopierer deres forældres sprog og adfærd rigtig meget. Så når forældre kan sammen, kan børnene for det meste også sammen.

 

Giv plads til alle!

Skolebestyrelsen ønsker, og arbejder for, at alle børn og forældre skal føle sig mødt på Møldrup Skole.

Vi opfordrer til, at alle forældre deltager aktivt, og engagerer sig i deres barns skolegang. Sammenhold omkring børn giver sammenhold mellem børn.

Det nytter at gøre noget!