• Møldrup Skole
Billedet på sidehoved

Mediepolitik Møldrup Skole/SFO

 

Vi ønsker: At understøtte gode fællesskaber, hvor alle trives. Vi mener, at vi giver eleverne de bedste vilkår for at indgå i sociale relationer med hinanden og løse evt. konflikter, hvor de opstår, når vi ser på - og taler med hinanden.

 

Vi forventer: at der er en god dialog mellem skole og hjem omkring nedenstående retningslinjer og at der arbejdes aktivt for at understøtte arbejdet med elevernes relationer. Se mere herom under forældreansvar og roller på skolens hjemmeside.

 

Hvad ved vi: Vi kan se fra prøveperioden i år, i overbygningen, at der ses flere glade og aktive elever i pauserne, samtidig er der mere fokus i timerne. Den merværdi vi oplever er, at digital mobning er blevet mærkbar mindre, at de elever som før har opholdt sig i periferien, er kommet med i fællesskabet, samt at de agerer mere på tværs af klasser og årgange.

 

Vi vil i samarbejde med skolebestyrelsen, skolens pædagogisk personale og elevrådene løbende se på og udvide elevernes muligheder for meningsfulde pauser af den analoge slags.

 

Retningslinjer:

Retningslinjerne for indskoling og mellemtrin er en fortsættelse af retningslinjerne fra i år. Overbygningen har afholdt prøveperiode på denne måde.

 

Indskolingen og SFO (0. – 3. årgang) – elevernes egne mobiltelefonen/tablets er slukket på skolen samt i Skolefritidsordningen. I-pad benyttes i undervisningen i situationer, hvor det understøtter læring.

 

Mellemgruppen og SFO-klubben (4. – 6. årgang) – mobiltelefonen må benyttes i forbindelse med undervisning og aktiviteter, men læreren afgør til hvad og hvornår. Mobiltelefonen er derudover slukket på skolens område –opbevares i kasser med en hyggesok til hver mobil. I SFO-klubben må mobiltelefonen bruges, dog undtaget fotofunktionen herunder optagelse af videosekvenser.

 

Udskolingen (7. – 9. årgang) – her gælder samme regelsæt som for mellemgruppen. Mobiltelefonerne skal afleveres i kasse om morgenen – låses forsvarligt inde. Derudover skal elevernes computere og tablets er slukket i pauserne.

 

Skolen har hjemkøbt hyggesokker, der kan beskytte telefonerne under opbevaring.