• Møldrup Skole
Billedet på sidehoved

 ”En person er mobbet, når han eller hun gentagne gange over en vis tid systematisk bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer”. (Olweus)

 

Negative handlinger kan være

  • Direkte fysisk vold, skub, slag, spark.

  • Handlinger ledsaget af trusler og hån.

  • Handlinger uden ord ved brug af grimasser og gestus.

 

Møldrup skole har en lang række forebyggende indsatser som har til formål at tilvejebringe positive fællesskaber, inklusion samt social og faglig trivsel. Dette er en vital del af vores antimobbestrategi, som du kan læse mere om under i linket her: social læring.

Hvis der opstår en situation hvor en elev udsættes for ovenstående handlinger tages der handling ud fra nedenstående strategi.

Forældre, lærere, pædagoger er forpligtede til at kontakte klassens hovedlærer, hvis de har kendskab til mobning blandt elever i skolen eller på SFO’en. Den pågældende klasses lærerteam og skolens ledelse informeres. Klasseteam og skolens ledelse træffer beslutning om, hvordan problemet skal behandles hvori der kan være anvendes følgende muligheder:

  • Samtale mellem hovedlærerne og de elever, der er berørt af mobningen.
  • Lærerne omkring klassen overvejer hvilke redskaber fra redskabskassen som med fordel vil kunne tages i brug.
  • Klassemøde, hvor problemet afdækkes med eleverne. Efterfølgende kan der laves nogle aftaler for klassen som kan understøtte en positiv adfærd mellem eleverne.
  • Kontakt til forældrene via Intra og/eller telefonisk. Herunder inddragelse af forældre samt indkaldelse til møder.
  • AKT-vejlederne kan kontaktes til at arbejde med enkelte elever samt social træning af klassen.
  • Evaluering og revurdering af indsatsen (som kan tilvejebringe yderligere tiltag).