• Møldrup Skole
Billedet på sidehoved

Gode grunde til at arbejde ude med eleverne

 

Faglighed – at arbejde med skolens fag i konkrete og virkelige sammenhænge styrker elevernes faglige tilegnelse.

 

Læring – I naturen er elevernes undren og nysgerrighed ofte drivkraften for læring.

 

Sundhed – Udeundervisning kan være med til at give eleverne gode motions- og friluftsvaner.

 

Social forståelse – Her er plads til alle og ofte brug for mange flere forskellige evner, end i den traditionelle undervisning. Styrkelse af det sociale fællesskab.

 

Kendskab til lokalområdet – Øget kendskab til virksomhederne og naturen omkring en, giver stærkere tilhørsforhold til området og respekt for menneskene deri.

 

Et sundt og lærerigt alternativ – Til bl.a. tv, mobil og computer som i dag fylder meget i vores hverdag.