• Møldrup Skole
Billedet på sidehoved

Vi lægger stor vægt på at skabe trygge og genkendelige rammer for dit barn og for jer som forældre. SFOen skal være et rart sted at være, og et sted, hvor der er omsorg og tillid. En god atmosfære og  en rar tone samt masser af humor og godt humør er omdrejningspunktet. Der skal være plads til både sjov og alvor.

SFO-tid er børnenes tid, og SFOen skal være et frirum for børnene, hvor der både er plads til planlagte aktiviteter og ’fri ’ leg.

I det daglige arbejder vi målrettet med det enkelte barns sociale læring, trivsel og udvikling og med børnefællesskabet som helhed. Det gør vi bl.a. ved at støtte dit barn i at indgå i lege og venskaber på tværs af alder og køn og ved at udfordre det motorisk. Vi skaber rum både for lege, der ’der larmer og fylder’ men også for lege og alene-tid, der kræver ro og fordybelse.

Vores SFO er endvidere ’skærm– og mobilfri’. Dvs., at børnene ikke bruger/spiller på computere, I-Pads, mobiltelefoner el. 

Det  pædagogiske personale har, ud over timer i SFO/Klub, også timer i skolen og samarbejder tæt med de lærere, der er tilknyttet de enkelte klasser. Vi ser og arbejder dermed med barnet både i den kontekst og ramme som henholdsvis skolen og SFOen udgør, og vi bliver således ’den røde tråd’ i barnets samlede skoledag.  Vi ønsker et tæt samarbejde, og en god dialog, med jer forældre omkring jeres barn, og vi står altid til rådighed for en snak eller en mere specifik samtale. Der er endvidere mulighed for, at det pædagogiske personale kan deltage i skolehjemsamtalerne.