• Møldrup Skole
Billedet på sidehoved

På skolen ved vi

At det er væsentligt, at vi har en fælles forståelse af, hvad det fælles værdigrundlag er for skolens praksis:

  • At børn skal behandles forskelligt
  • At det er vigtigt, at have respekt for forskellighed
  • At vi alle kan lære af forskellighed
  • At vi kan udvikle os sammen
  • At forældre er en vigtig brik i inklusionen både i forhold til eget, men også andres børn
  • At vi skal holde os orienteret med metoder og viden om evidens på området

På skolen ønsker vi

På Møldrup skole har vi fire mål for alle elever:

  • At eleverne er fysisk tilstede på klassen/holdet
  • At de har en positiv interaktion med andre i klassen/holdet
  • At eleverne beriger hinanden fagligt og socialt
  • At eleverne udvikler sig som individer i fællesskabet