• Møldrup Skole
Billedet på sidehoved

Målet med fagdagene er at skabe gode muligheder for faglig fordybelse og naturlig progression i undervisningen. Vi vil gerne sikre elever og lærere/ pædagoger mulighed for at arbejde koncentreret med et fagligt område og fortsætte med dette dagen igennem. 

Der er således mulighed for at tænke i en mere helhedsorienteret undervisning, hvor man ikke pakker sammen efter hver time, men har et forløb, hvor samme tema kendetegner hele dagen. 

På fagdagene har eleverne som udgangspunkt samme fag og voksne hele dagen. Nogle børn vil opleve, at flere fag sammentænkes og man eks. laver et dansk/billedkunstforløb over flere fagdage. 

En fagdag giver endvidere mulighed for at arbejde med den åbne skole, at tilrettelægge undervisningen i ”et andet rum”, f.eks. i det fri eller på et af byens museer, hvis dette understøtter læringssituationen. Herved får eleverne indblik i, at andre rum skaber andre muligheder for udfoldelse og læring.